saavutettavuusseloste

Julkaisufoorumin saavutettavuusseloste

Tämä on Julkaisufoorumin portaalin saavutettavuusseloste. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 2.10.2020.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää WCAG 2.1 AA -tason kriittiset saavutettavuusvaatimukset osittain. Saavuttavuuden tila perustuu itsearvioon.

Ei saavutettava sisältö

Havaittava: Tyhjä otsikko kirjautumissivulla

Kirjautumissivulla on otsikkokenttä, joka ei sisällä tekstiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Syy noudattamatta jättämiselle

Vaatimusta 1.3.1 vastaava kehitystyö ei ole vielä valmis. Palvelun koosta ja resursseista johtuen kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ei pystytty saattamaan kuntoon lain edellyttämään määräaikaan mennessä. Palvelu saatetaan vaatimuksen 1.3.1 kuvailemalla tavalla saavutettavaksi syksyn 2020 aikana.

Havaittava: Sisäänkirjautumiskenttien nimilaput puuttuvat

Kirjautumissivun käyttäjätunnus- ja salasanakentistä puuttuvat nimilaput.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Syy noudattamatta jättämiselle

Vaatimuksia 1.1.1 ja 1.3.1 vastaava kehitystyö ei ole vielä valmis. Palvelun koosta ja resursseista johtuen kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ei pystytty saattamaan kuntoon lain edellyttämään määräaikaan mennessä. Palvelu saatetaan vaatimusten 1.1.1 ja 1.3.1 kuvailemalla tavalla saavutettavaksi syksyn 2020 aikana.

Havaittava: Linkkien väri ei täytä kontrastivaatimuksia

Osassa linkeistä on käytössä sininen väri, jonka kontrasti sivun taustaa vasten ei ole riittävä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.4.3 Kontrasti (minimi)

Syy noudattamatta jättämiselle

Vaatimusta 1.4.3 vastaava kehitystyö ei ole vielä valmis. Palvelun koosta ja resursseista johtuen kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ei pystytty saattamaan kuntoon lain edellyttämään määräaikaan mennessä. Palvelu saatetaan vaatimuksen 1.4.3 kuvailemalla tavalla saavutettavaksi syksyn 2020 aikana.

Hallittava: Eri kirjautumisvaihtoehtojen linkeistä puuttuu otsikot

Kirjautumissivun haka- ja ORCID-kirjautumisnapeista puuttuu otsikot, jotka välittävät niiden tarkoituksen käyttäjälle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Syy noudattamatta jättämiselle

Vaatimusta 2.4.4 vastaava kehitystyö ei ole vielä valmis. Palvelun koosta ja resursseista johtuen kaikkia saavutettavuusvaatimuksia ei pystytty saattamaan kuntoon lain edellyttämään määräaikaan mennessä. Palvelu saatetaan vaatimuksen 2.4.4 kuvailemalla tavalla saavutettavaksi syksyn 2020 aikana.

Hallittava: Sivuston käytettävyydessä näppäimistöllä on puutteita

Kohdistuksen sijainti ei ole aina näkyvissä käyttäjälle ja listojen ohittaminen ei onnistu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.1.1 Näppäimistö

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Palvelun saattaminen kaikilta osin vastaamaan näppäimistökäyttäjien tarpeita aiheuttaisi palvelun kokoon ja resursseihin nähden kohtuuttoman suuret kehittämiskustannukset. Mikäli tarve palvelun näppäimistökäytölle ilmenee myös vaatimuksen 2.1.1. kuvaileman tavan mukaisesti, tarvittavan kehitystyön tarkempi aikataulu arvioidaan erikseen. Tiedot voi vaihtoehtoisesti saada ottamalla yhteyttä Julkaisufoorumin sihteeristöön.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi


 

Voit antaa saavutettavuuspalautteen sähköpostilla osoitteeseen: julkaisufoorumi@tsv.fi

Anonyymin palautteen voi antaa Vastuullisen tieteen verkkosivujen palautelomakkeen kautta. Kohdassa "Mitä sivustoja palautteesi koskee? " valitse vaihtoehto ”Julkaisufoorumi.fi”.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet palvelun saavutettavuuden parantamiseen. Portaali pyritään päivittämään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille palvelu eivät ole saavutettavissa

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Julkaisufoorumin sihteeristöön.