Käyttöohje

JUFO-PORTAALIN KÄYTTÖ

JUFO-portaali on Julkaisufoorumin arviointipaneelien jäsenille, tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, jossa voit hakea tieteellisten sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tietoja sekä ehdottaa julkaisukanaville tasoluokkaa. Myös uusien julkaisukanavien lisääminen ja kuvailutietoja koskevat korjauspyynnöt hoituvat portaalin kautta. Tässä ohjeessa on kuvattu ainoastaan JUFO-portaalin käyttöä. Julkaisufoorumin toimintaa koskevat tarkemmat tiedot löydät puolestaan kotisivuiltamme osoitteesta www.julkaisufoorumi.fi .

Ilman sisäänkirjautumista pystyt tekemään hakuja Julkaisufoorumin tietokannasta. Portaalin oikeassa ylälaidassa on painike, josta voit kirjautua sisään. Sisään kirjautuneena käyttäjänä saat käyttöösi portaalin toiminnot, joita ovat:

 • Kaikki julkaisukanavia koskevat julkaistavissa olevat tiedot.

 • Uusien julkaisukanavien ehdottaminen arvioitavaksi.

 • Muutosten ehdottaminen julkaisukanavien tasoluokkaan tai kuvailutietoihin.

 • Omien top10 -listojen tekeminen.

 • Julkaisukanavien merkitseminen itselle.

Käyttöohjeen sisältö:

Kirjautuminen JUFO-portaaliin

Julkaisukanavien haku

Julkaisukanavien tiedot

Kirjautuneen käyttäjän toiminnot

Yleisimmät virhetilanteet

KIRJAUTUMINEN JUFO-PORTAALIIN

JUFO-portaaliin kirjautuminen tapahtuu Eduunin välityksellä. Ensimmäisellä kerralla kirjautuminen vaatii Eduuni-ID:n luomisen, ellei käyttäjällä ole sitä ennestään.

 1. Klikkaa "Kirjaudu sisään" portaalin hakusivun oikeasta yläkulmasta. Tämä uudelleenohjaa käyttäjän Eduunin sisäänkirjautumissivulle.

 2. Jos olet uusi Eduuni-käyttäjä, rekisteröi Eduuni-ID klikkaamalla "Rekisteröidy tästä" (Katso ohjeet: Eduuni-ID -tunnuksen rekisteröinti ). Jos olet käyttänyt Eduunia aiemmin, valitse organisaatiosi alla olevalta listalta. Listalla ovat vain Haka-organisaatiot, joten jos työskentelet muussa kuin Haka-organisaatiossa, valitse jokin muista kirjautumisvaihtoehdoista, esimerkiksi ORCID.

 3. Seuraa valitsemasi palvelun ohjeita kirjautumiseen. Listalta löytyvien Haka-organisaatioiden osalta kirjautuminen tapahtuu Haka-tunnuksilla.

JULKAISUKANAVIEN HAKU

Perushaku

Voit hakea julkaisukanavaa nimellä ja sen eri versioilla sekä julkaisukanavan yksilöivällä tunnisteella eli JufoID:llä. Sarjoja voit hakea myös ISSN-tunnuksen, kirjakustantajia ISBN-tunnuksen ja konferensseja lyhenteen perusteella. Haku tuo näkyviin sellaiset julkaisukanavat, jotka on tallennettu Julkaisufoorumin tietokantaan, ja jotka ovat edelleen toiminnassa. Lopuksi voit ladata hakutuloksesi Excel-tiedostoon.

Haun rajaaminen

Voit tarkentaa hakua esimerkiksi Julkaisufoorumi-tasoluokan ja avoimen saatavuuden perusteella.

Julkaisufoorumin tasoluokat ovat:

 • 3 = korkein taso

 • 2 = johtava taso

 • 1 = perustaso

 • Arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltakin osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään tunnisteella 0.

 • Julkaisukanavat, jotka löytyvät haun kautta, mutta joilla ei ole mitään tasoluokkamerkintää, ovat parhaillaan arvioitavana ensimmäistä kertaa.

Avoin saatavuus -rajaukset ovat seuraavat:

 • Open access: Julkaisukanava on välittömästi avoin.

 • Rinnakkaistallennus (välitön): Julkaisukanava sallii hyväksytyn tai julkaistun version välittömän rinnakkaistallennuksen.

 • FinElib: Julkaisukanavassa on mahdollisuus hyödyntää FinELin-konsortion sopimuksiin kuuluvaa avoimen julkaisemisen etuutta (avoin julkaiseminen ilman lisämaksua tai alennettu kirjoittajamaksu), jonka yksityiskohdat tulee tarkistaa FinELib:n "Käytä OA-etuja" -sivulta.

Lisää hakuehtoja -kohdassa voit tarkentaa hakua julkaisukanavan tyypin, julkaisukielen, julkaisumaan, tieteenalan tai paneelin perusteella.

Myös inaktiiviset -valintaruudun avulla saat näkyviin toimintansa lopettaneet tai nimeä vaihtaneet eli inaktiiviset julkaisukanavat.

Uusi taso -ehdotukset -toiminnolla saat näkyviin ne kanavat, joiden tasoon paneelit ovat ehdottaneet tasoluokan muutosta seuraavan vuoden alusta alkaen.

Kirjautuneet käyttäjät: Jos olet aiemmin tehnyt julkaisukanavia koskien omia merkintöjä, muistiinpanoja, ehdotuksia tai top10-listauksia, voit rajata haun näihin valintaruutuja painamalla.

Voit rajata hakua OKM-, ERIH Plus -, Web of Science - tai Scopus-tieteenalaluokkien mukaan. Osalle julkaisukanavista on merkitty useita luokituksia: mitä useamman luokan valitset, sitä laajemman hakutuloksen saat. OKM-tieteenalaluokalla tarkoitetaan OKM:n tiedonkeruissa käytettävää Tilastokeskuksen Tieteenala 2010 -luokitusta (perustuu OECD:n FOS-luokitukseen). Julkaisufoorumin henkilökunta määrittää OKM-luokan sarjajulkaisuille ja konferensseille siinä vaiheessa, kun ne lisätään uusina julkaisukanavina tietokantaan. WoS- ja Scopus-luokitukset löytyvät niille lehdille, jotka on indeksoitu kyseisissä tietokannoissa.

Lisäksi voit rajata hakua seuraavien indeksointitietojen perusteella:

 • DOAJ: Directory of Open Access Journals eli DOAJ on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty hakemisto, joka indeksoi vertaisarvioituja open access -lehtiä. DOAJ:ssa indeksoitujen lehtien kaikki sisältö on välittömästi avoimesti saatavilla. Lehdillä tulee olla ISSN-tunnus, päätoimittaja ja/tai toimitusneuvosto, arviointiprosessi sekä oma verkkosivu kattavin taustatiedoin (mm. kirjoittajaohjeet, kirjoittajamaksut, avointa saatavuutta ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot).

 • Journal.fi: Tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

 • Bielefeld Gold OA: Saksalaisen Bielefeldin yliopiston tuottama lista välittömästi avoimista julkaisukanavista (Gold OA). Tiedonlähteitä ovat Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed Central, OpenAPC ja Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).

 • Web of Science

 • Scopus

 • Sherpa Romeo: Verkkopalvelu, jossa on mahdollista tarkastella sinne rekisteröityjen lehtien ja kustantajien avoimen saatavuuden politiikkaa. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Jisc (Joint Information Systems Committee).

JULKAISUKANAVIEN TIEDOT

Perustiedot

Julkaisukanavan tarkennetut tiedot saa näkyviin kanavan nimeä klikkaamalla. Perustiedoista löytyvät julkaisukanavan bibliografiset tiedot, indeksointitiedot sekä eri tietolähteiden mukaiset tieteenalamääritykset. Lisäksi tiedoista näkyy, mikä paneeli julkaisukanavan arvioi. Tiedoista ilmenee, onko julkaisukanava parhaillaan arvioitavana, ja jos on, ilmoitetaan myös arvioinnin määräaika. Arviointihistoriasta näkyy, mikä tasoluokka julkaisukanavalla on aiempina vuosina ollut.

Linkit

 • Julkaisukanavan verkkosivu: Linkki näkyy, mikäli tieto on tallennettu julkaisukanavan yhteyteen.

 • Sherpa Romeo: Linkki vie julkaisukanavan tietoihin mikäli se on indeksoitu Sherpa Romeoon.

 • Tiedejatutkimus.fi: Linkki vie julkaisukanavaan kytkettyjen julkaisujen tietoihin tiedejatutkimus.fi -portaalissa. Palvelusta löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoidut julkaisutiedot yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden osalta vuodesta 2011 ja ammattikorkeakoulujen osalta vuodesta 2012. Julkaisutietoja on saatavilla myös osasta valtion tutkimuslaitoksia.

 • Plan S Journal checker tool: Julkaisukanavan tiedot -sivulle integroidun työkalun avulla voi tarkistaa tutkimusrahoittajien avoin saatavuus -ehtojen täyttymisen julkaisukanavan osalta.

Avoin saatavuus

Avoin saatavuus -tiedot muodostuvat seuraavasti. Tiedot haetaan säännöllisesti lähdetietokannoista joten ajantasainen tilanne on tarkistettava suoraan palvelusta.

 • Open Access: Tietolähteinä ovat Directory of Open Access Journals eli DOAJ, Bielefeld University Gold OA -lista, manuaalinen tarkistus ja kustantajien lehtilistat. Tietolähteitä on priorisoitu siten, että DOAJ toimii ensisijaisena ja Bielefeldin lista toissijaisena tietolähteenä.

 • Rinnakkaistallennus: Tietolähteenä on Sherpa Romeo. X-merkki tarkoittaa, että Sherpa Romeon mukaan lehti ei salli välitöntä rinnakkaistallennusta.

 • FinELib: Tietolähteenä on FinELib. Tieto on tarkistettu FinELib:n ”Käytä OA-etuja" -sivulla olevista kustantajakohtaisista lehtilistoista. Osa listoista ei ole vielä koneluettavassa muodossa. FinELib-etuuden piiriin kuuluu lehtiä, joita ei ole luokiteltu Julkaisufoorumissa, joten ne eivät myöskään näy JUFO-portaalissa.

 • Lisenssitiedot: Tietolähteinä ovat Sherpa Romeo, DOAJ, manuaalinen tarkistus ja kustantajan lehtilistat.

Indeksointitiedot

Sherpa Romeo on verkkopalvelu, jossa on mahdollista tarkastella sinne rekisteröityjen lehtien ja kustantajien avoimen saatavuuden politiikkaa. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Jisc (Joint Information Systems Committee).

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo ainoastaan sen, että kustantaja on tallentanut tiedot lehden tai sarjan rinnakkaistallennuspolitiikasta Sherpa Romeo -palveluun. JUFO-portaalin hakusivun julkaisukanavalistauksen sarakkeeseen Rinn. tall. on merkitty vihreä täppä niiden kanavien kohdalle, jotka sallivat käsikirjoituksen hyväksytyn tai julkaistun version välittömän rinnakkaistallennuksen, ja musta ruksi niiden kanavien kohdalle, jotka eivät sitä salli. Lisätietoja Sherpa Romeon hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Directory of Open Access Journals eli DOAJ on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty hakemisto, joka indeksoi vertaisarvioituja open access -lehtiä. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Infrastructure Services for Open Access C.I.C.

Mitä indeksointi kertoo? DOAJissa indeksoitujen lehtien kaikki sisältö on välittömästi avoimesti saatavilla. Lehdillä tulee olla ISSN-tunnus, päätoimittaja ja/tai toimitusneuvosto, arviointiprosessi sekä oma verkkosivu kattavin taustatiedoin (mm. kirjoittajaohjeet, kirjoittajamaksut, avointa saatavuutta ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot). Lisätietoja DOAJ:n hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Bielefeld University Gold OA -lista on saksalaisen Bielefeldin yliopiston tuottama lista välittömästi avoimista julkaisukanavista (Gold OA). Tiedonlähteitä ovat Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed Central, OpenAPC ja Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, mitkä julkaisukanavat ovat mukana Bielefeld-palvelussa.

Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, mitkä kotimaiset tieteelliset lehdet ovat mukana Journal.fi-palvelussa. Lehtien joukossa on välittömästi avoimia ja embargollisia lehtiä.

Web of Science on Clarivate Analyticsin omistama palvelu, joka sisältää viite- ja viittaustietoja. Tunnetuimmat tuotteet ovat Science Citation Index Expanded, Arts & Humanities Citation Index ja Social Sciences Citation Index. WoS kattaa parhaiten luonnontieteet ja lääketieteet.

Mitä indeksointi kertoo? WoS Core Collectionin luetteloissa indeksoidut lehdet ovat vertaisarvioituja, kansainväliselle yleisölle suunnattuja, säännöllisesti ilmestyviä ja toimituskäytännöiltään eettisesti hyväksyttäviä. Lehdiltä vaaditaan vähintään kuvailutietojen tarjoamista englanniksi. Lisäksi valinnassa hyödynnetään viittausanalyysia. Lisätietoja WoS:n hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Scopus on Elsevierin viite- ja viittaustietokanta, jonka tuotteista CiteScore on myös Julkaisufoorumin käytössä. Scopus kattaa eri tieteenaloja hieman laajemmin kuin WoS ja SCImago Journal Rank sekä Source Normalized Impact Per Paper indikaattorit perustuvat Scopus-tietokannan dataan.

Mitä indeksointi kertoo? Lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niiden vertaisarviointikäytänteet sekä julkaisueettiset ohjeet ovat julkisesti nähtävillä. Lehdillä on rekisteröity ISSN-tunnus ja vähintään artikkeleiden otsikot sekä tiivistelmät ovat saatavilla englanniksi. Lisätietoja Scopuksen hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

ERIH PLUS on yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin keskittynyt tietokanta. Tietokannan ylläpitovastuu siirtyi vuonna 2014 The European Science Foundationilta NSD:lle (Norsk senter for forskningsdata).

Mitä indeksointi kertoo? ERIH PLUS -tietokantaan hyväksytyt lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä rekisteröity ISSN-tunnus. Tutkimusartikkeleiden tiivistelmien tulee olla saatavilla englanniksi tai muulla tieteenalalle relevantilla kielellä. Kirjoittajakunnasta enintään kaksi kolmasosaa saa olla samasta organisaatiosta. Lisätietoja ERIH PLUS hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Numeeriset ja bibliometriset indikaattorit (kirjautuneet käyttäjät)

HUOM! Luotettavimman tiedon saat hakemalla indikaattoritiedot suoraan tiedon tarjoajan tietokannasta tai verkkosivuilta. Etenkin erilaisia analyyseja ja tutkimuksia varten kehotamme hakemaan tiedot alkuperäisestä lähteestä.

Norjan tasoluokitus eli virallisesti Norsk register over vitenskapelige publiseringskanaler (The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) on Julkaisufoorumi-luokitusta vastaava arviointijärjestelmä. Norjan luokituksessa on kaksi tasoa: 1 = perustaso sekä 2 = johtava taso. Luokituksen ylläpidosta vastaa NSD - Norsk senter for forskningsdata.

Mitä luokitus kertoo? Vähintään tasolle 1 hyväksytyt julkaisukanavat ovat tieteenalan käytäntöjen mukaisesti vertaisarvioituja, ja niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä rekisteröity ISSN- tai ISBN-tunnus. Kirjoittajakunnasta enintään kaksi kolmasosaa saa olla samasta organisaatiosta.

Tanskan tasoluokitus on Julkaisufoorumi-luokitusta vastaava arviointijärjestelmä. Hyväksyttyjen julkaisukanavien listoista käytetään nimitystä Autoritetslister for serier og forlag. Tanskan luokituksessa on Norjan tapaan kaksi tasoa: 1 = perustaso sekä 2 = johtava taso. Pieni määrä lehtiä ja sarjoja voidaan Tanskan luokituksessa sijoittaa myös tasolle 3. Luokituksen ylläpidosta vastaa Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön alainen Styrelsen for Forskning og Innovation. Huom. Ministeriö on päättänyt jäädyttää luokituksen päivittämisen ja luokitus on päivitetty viimeksi vuonna 2021.

Mitä luokitus kertoo? Vähintään tasolle 1 hyväksytyt julkaisukanavat ovat vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisukanavia. Vertaisarvioijien tulee olla vähintään tohtoritason asiantuntijoita. Kirjoittajakunnasta enintään kaksi kolmasosaa saa olla samasta organisaatiosta.

CiteScore perustuu Elsevierin Scopus -tietokannan dataan. Se kuvaa artikkelikohtaista keskimääräistä viittauskertymää. Se lasketaan jakamalla artikkeleiden yhteensä saamien viittausten määrä lehdessä kolmena edellisenä vuotena ilmestyneiden artikkeleiden määrällä. CiteScore on rinnastettavissa Journal Impact Factoriin, mutta siinä käytetään kolmen vuoden viittauskertymää kahden sijasta. Indikaattori on saataville useimmille Scopuksessa indeksoiduille sarjajulkaisuille (lehdet, kirjasarjat, konferenssisarjat).

SCImago Journal Rank (SJR) perustuu Elsevierin Scopus -tietokannan dataan. Kerroin määritellään tietokantaan tallennettujen lehtien lukumäärän ja kunkin lehden artikkelien saamien viittausten "arvovaltaisuuden" mukaan. Kaikki viittaukset eivät siis ole samanarvoisia, vaan kullekin lehdelle lasketaan "prestiisiarvo" kolmesta komponentista: minimiarvo lehden sijoittumisesta tietokantaan, tietokannassa olevien yksittäisten artikkelien määrä ja lehden artikkelien saamien viittausten määrä ja taso. Saatujen viittausten taso riippuu siitä, minkä tasoisista lehdistä ne tulevat. Lehden prestiisiarvo puolestaan normalisoidaan suhteuttamalla arvo kussakin lehdessä julkaistujen yksittäisten julkaisujen (artikkelit, arviot, muut tekstit) määrään. Tällä mahdollistetaan julkaisuvolyymiltään suurten ja pienten lehtien vertailu. Indikaattori voidaan laskea kaikkien tieteenalojen lehdille ja se ottaa huomioon eri tutkimusalojen erilaiset vuosittaiset viittauskertymät. SJR-arvot suhteutetaan keskiarvoon 1, mikä helpottaa lehtien vertailua.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) perustuu Elsevierin Scopus -tietokannan dataan. Se mittaa vaikuttavuutta painottamalla viittauksia suhteessa tieteenalan viittausten kokonaismäärään. Eli aloilla, joilla viittauksia esiintyy vähemmän, yksittäisen viittauksen paino on suurempi kuin paljon viittauksia keräävillä aloilla. Journal Impact Factorin tavoin kerroin perustuu lehden julkaisujen raakaan viittauskeskiarvoon, mutta se lasketaan jakamalla kolmena peräkkäisenä vuotena (esim. 2006–2008) ilmestyneiden julkaisujen määrällä kyseisten julkaisujen neljäntenä vuonna (2009) saamien viittausten määrä. Tästä johtuen indikaattori antaa luotettavamman kuvan etenkin hitaammin viittauksia keräävien tieteenalojen lehtien viittauskertymistä. Indikaattori huomioi siis tietokannan epätasaisesta kattavuudesta ja erilaisista julkaisukäytännöistä johtuvat tieteenalakohtaiset erot, ja kerroin on laskettu myös humanististen tieteiden lehdille.

VOL Julkaisukanavan julkaisuvolyymin kolmen vuoden keskiarvo. Paneelien tasoilla 1-3 olevien julkaisukanavien yhteenlaskettu julkaisuvolyymi määrittää tasoilla 2 ja 3 mahtuvien julkaisukanavien määrän (taso 2 = 15 % ja taso 3 = 10 % kokonaisjulkaisuvolyymista).

Top10-sarakkeen lukema kertoo, kuinka moni JUFO-portaalin käyttäjä on listannut julkaisukanavan itselleen tärkeimpien kymmenen sarjan tai kirjakustantajan joukkoon.

KIRJAUTUNEEN KÄYTTÄJÄN TOIMINNOT

Tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Julkaisufoorumin toimintaan ehdottamalla aiemmin arvioimattoman julkaisukanavan lisäämistä luokitukseen tai jo arvioidun julkaisukanavan tasoluokan nostamista tai laskemista. Lisäksi on mahdollista ehdottaa korjausta tai täydennystä julkaisukanavan bibliografisiin tietoihin (esim. nimi, ISSN-tunnus).

Uuden julkaisukanavan lisäysehdotus

Täyttämällä verkkolomakkeen voit ehdottaa uusia julkaisukanavia lisättäväksi Julkaisufoorumi-luokitukseen tasolle 1. Ehdota uutta kanavaa -painike löytyy JUFO-portaalin oikeasta yläkulmasta. Paneelit arvioivat uusia julkaisukanavia jatkuvasti. Arviointiprosessi kestää noin 2-5 kk. Yksi ehdotus yhtä julkaisukanavaa kohden riittää. Vältä siis tekemästä useita ehdotuksia "varmuuden vuoksi", niiden käsittely ainoastaan hidastaa prosessia. Muista perustella ehdotuksesi.

Muutosehdotus julkaisukanavan tasoluokkaan

Hae julkaisukanava, jonka tasoluokkaan haluat ehdottaa muutosta. Lomake ehdotuksen tekemiseen löytyy julkaisukanavan nimen vasemmalta puolelta rataskuvakkeesta. Klikkaa ensin ratasta ja valitse sitten vaihtoehto "Ehdota tasoluokkaa". Muista perustella ehdotuksesi. Huomaathan, että tasoluokkiin 2 ja 3 kuuluvat julkaisukanavat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein.

Kuvailutietojen korjausehdotus

Hae julkaisukanava, jonka kuvailutietoihin haluat ehdottaa korjausta. Lomake ehdotuksen tekemiseen löytyy julkaisukanavan nimen vasemmalta puolelta rataskuvakkeesta. Klikkaa ensin ratasta ja valitse sitten vaihtoehto "Muutoksien ilmoitus".

Muut toiminnot

Merkitse minulle -painikkeen avulla saat luotua listan itseäsi kiinnostavista julkaisukanavista. Merkitse top10-listalle -toiminnolla saat luotua listan oman alasi kymmenestä tärkeimmästä sarjasta ja kymmenestä tärkeimmästä kirjakustantajasta. Tilastot listauksista tulevat Julkaisufoorumin arviointipaneelien käyttöön.

YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET

Portaaliin kirjautuminen aiheuttaa virheilmoituksen, portaali ei lataudu tai sivu jää tyhjäksi.

Kyse saattaa olla välimuistin ongelmasta. Kokeile, ratkeaako ongelma seuraavasti:

 1. Mene osoitteeseen https://jfp.csc.fi/fi/c/portal/logout , joka kirjaa sinut ulos portaalista.

 2. Sulje selain ja käynnistä uudelleen.

 3. Mene nyt uudelleen JUFO-portaaliin https://jfp.csc.fi/ ja kirjaudu sisään.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Julkaisufoorumin sihteeristöön: julkaisufoorumi(at)tsv.fi.