Käyttöohje

JUFO-PORTAALIN KÄYTTÖ

JUFO-portaali on Julkaisufoorumin arviointipaneelien jäsenille, tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, jossa voit hakea tieteellisten sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tietoja sekä ehdottaa julkaisukanaville tasoluokkaa. Myös uusien julkaisukanavien lisääminen ja kuvailutietoja koskevat korjauspyynnöt hoituvat portaalin kautta. Tässä ohjeessa on kuvattu ainoastaan JUFO-portaalin käyttöä. Julkaisufoorumin toimintaa koskevat tarkemmat tiedot löydät puolestaan kotisivuiltamme osoitteesta www.julkaisufoorumi.fi.

Ilman sisään kirjautumista pystyt tekemään hakuja Julkaisufoorumin tietokannasta. Portaalin oikeassa ylälaidassa on painike, josta voit kirjautua sisään. Sisään kirjautumisen jälkeen pystyt ehdottamaan:

 • uusien julkaisukanavien lisäämistä luokitukseen,
 • jo arvioitujen julkaisukanavien tasoluokan nostamista tai laskemista,
 • korjausta julkaisukanavien kuvailutietoihin.

Lisäksi saat käyttöösi enemmän julkaisukanavia koskevia tietoja. Kirjautumiseen on kolme tapaa: yliopiston/tutkimuslaitoksen HAKA-tunnus, ORCID-käyttäjätunnus tai erillisten JUFO-portaali -tunnusten luominen.

 

JULKAISUKANAVIEN HAKU

Perushaku

Voit hakea julkaisukanavaa nimellä ja sen eri versioilla eli varianttinimekkeillä, sekä julkaisukanavan yksilöivällä tunnisteella eli jufoID:llä. Sarjoja voit hakea myös ISSN-tunnuksen, kirjakustantajia ISBN-tunnuksen ja konferensseja lyhenteen perusteella. Haku tuo näkyviin sellaiset julkaisukanavat, jotka on tallennettu Julkaisufoorumin tietokantaan, ja jotka ovat edelleen toiminnassa. Lopuksi voit ladata hakutuloksesi Excel-tiedostoon.


Haun rajaaminen

Voit tarkentaa hakua julkaisukanavan tyypin, julkaisukielen, julkaisumaan ja Julkaisufoorumi-tasoluokan perusteella.

Julkaisufoorumin tasoluokat ovat:

 • 3 = korkein taso
 • 2 = johtava taso
 • 1 = perustaso
 • Arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltakin osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään tunnisteella 0.
 • Julkaisukanavat, jotka löytyvät haun kautta, mutta joilla ei ole mitään tasoluokkamerkintää, ovat parhaillaan arvioitavana ensimmäistä kertaa.


Lisää hakuehtoja -kohdassa voit tarkentaa hakua julkaisukanavan avoimuutta (open access) kuvaavien indikaattoreiden perusteella.

Myös inaktiiviset -valintaruudun avulla saat näkyviin toimintansa lopettaneet tai nimeä vaihtaneet eli inaktiiviset julkaisukanavat.

Voit rajata hakua OKM-, Web of Science- tai Scopus-tieteenalaluokkien mukaan. Osalle julkaisukanavista on merkitty useita luokituksia: mitä useamman luokan valitset, sitä laajemman hakutuloksen saat. OKM-tieteenalaluokalla tarkoitetaan OKM:n tiedonkeruissa käytettävää Tilastokeskuksen Tieteenala 2010 -luokitusta (perustuu OECD:n FOS-luokitukseen). Julkaisufoorumin henkilökunta määrittää OKM-luokan sarjajulkaisuille ja konferensseille siinä vaiheessa, kun ne lisätään uusina julkaisukanavina tietokantaan. WoS ja Scopus -luokitukset löytyvät niille lehdille, jotka on indeksoitu kyseisissä tietokannoissa.

 

JULKAISUKANAVIEN TIEDOT

Perustiedot

Julkaisukanavan tarkennetut tiedot saa näkyviin kanavan nimeä klikkaamalla. Perustiedoista löytyvät julkaisukanavan bibliografiset tiedot, indeksointitiedot sekä eri tietolähteiden mukaiset tieteenalamääritykset. Lisäksi tiedoista näkyy, mikä paneeli julkaisukanavan arvioi. Tiedoista ilmenee, onko julkaisukanava parhaillaan arvioitavana, ja jos on, ilmoitetaan myös arvioinnin määräaika. Arviointihistoriasta näkyy, mikä tasoluokka julkaisukanavalla on aiempina vuosina ollut.
 

Indeksointitiedot

SHERPA/RoMEO on University of Nottinghamin kehittämä palvelu, joka kuvaa julkaisun kustantajan tai lehden rinnakkaistallennuspolitiikkaa värikoodien avulla:

 • Vihreä: vertaisarvioimattoman käsikirjoitusversion sekä arvioidun lopullisen artikkeliversion tai kustantajan PDF-version rinnakkaistallentaminen sallittu
 • Sininen: arvioidun lopullisen artikkeliversion tai kustantajan PDF-version rinnakkaistallentaminen sallittu
 • Keltainen: vertaisarvioimattoman käsikirjoitusversion rinnakkaistallentaminen sallittu
 • Valkoinen: rinnakkaistallentamista ei virallisesti tueta
 • Harmaa: ei tiedossa


Directory of Open Access Journals eli DOAJ on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty hakemisto, joka indeksoi vertaisarvioituja open access -lehtiä. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Infrastructure Services for Open Access C.I.C.
Mitä indeksointi kertoo? DOAJissa indeksoitujen lehtien kaikki sisältö on välittömästi avoimesti saatavilla. Lehdillä tulee olla ISSN-tunnus, päätoimittaja ja/tai toimitusneuvosto, arviointiprosessi sekä oma verkkosivu kattavin taustatiedoin (mm. kirjoittajaohjeet, kirjoittajamaksut, avointa saatavuutta ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot). Julkaisufoorumissa indeksoiduiksi merkitään ne lehdet, joilla on "green tick" tai DOAJ Seal -merkintä.
 

Bielefeld University Gold OA -lista on saksalaisen Bielefeldin yliopiston tuottama lista välittömästi avoimista julkaisukanavista (Gold OA). Tiedonlähteitä ovat Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed Central, OpenAPC ja Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).
 

Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, mitkä kotimaiset tieteelliset lehdet ovat mukana Journal.fi-palvelussa. Lehtien joukossa on välittömästi avoimia ja embargollisia lehtiä.
 

VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tieteellisten julkaisujen bibliografiset tiedot. VIRTA-julkaisutietopalvelua rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.
Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, missä julkaisukanavissa on julkaistu artikkeleita, jotka OKM:n tiedonkeruussa on määritetty avoimesti saataviksi Open Access -kanavassa (Virta Gold), hybridikanavassa (Virta Hybrid) tai rinnakkaistallenteena (Virta Green). Virran tiedoissa saattaa olla virheitä.


Web of Science on Clarivate Analyticsin omistama palvelu, joka sisältää viite- ja viittaustietoja. Tunnetuimmat tuotteet ovat Science Citation Index Expanded, Arts & Humanities Citation Index ja Social Sciences Citation Index. WoS kattaa parhaiten luonnontieteet ja lääketieteet.
Mitä indeksointi kertoo? WoS Core Collectionin luetteloissa indeksoidut lehdet ovat vertaisarvioituja, kansainväliselle yleisölle suunnattuja, säännöllisesti ilmestyviä ja toimituskäytännöiltään eettisesti hyväksyttäviä. Lehdiltä vaaditaan vähintään kuvailutietojen tarjoamista englanniksi. Lisäksi valinnassa hyödynnetään viittausanalyysia. http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/


Scopus on Elsevierin viite- ja viittaustietokanta. Scopus on kattavampi kuin WoS: se sisältää yli 21 000 vertaisarvioitua lehteä, joista yli 4 000 on avoimesti saatavia.
Mitä indeksointi kertoo? Lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niiden vertaisarviointikäytänteet sekä julkaisueettiset ohjeet ovat julkisesti nähtävillä. Lehdillä on rekisteröity ISSN-tunnus ja vähintään artikkeleiden otsikot sekä tiivistelmät ovat saatavilla englanniksi. https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
 

ERIH PLUS on yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin keskittynyt tietokanta. Tietokannan ylläpitovastuu siirtyi vuonna 2014 The European Science Foundationilta NSD:lle (Norsk senter for forskningsdata).
Mitä indeksointi kertoo? ERIH PLUS -tietokantaan hyväksytyt lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä rekisteröity ISSN-tunnus. Tutkimusartikkeleiden tiivistelmien tulee olla saatavilla englanniksi tai muulla tieteenalalle relevantilla kielellä. Kirjoittajakunnasta enintään kaksi kolmasosaa saa olla samasta organisaatiosta.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion

VOL Julkaisukanavan julkaisuvolyymin kolmen vuoden keskiarvo. Paneelien tasoilla 1-3 olevien julkaisukanavien yhteenlaskettu julkaisuvolyymi määrittää tasoilla 2 ja 3 mahtuvien julkaisukanavien määrän (taso 2 = 15 % ja taso 3 = 5 % kokonaisjulkaisuvolyymista).